Tanggap na patakaran sa paggamit

Ang katanggap-tanggap na patakaran sa paggamit nito ("Patakaran") ay naglalahad ng mga pangkalahatang maliit na tawag at pagtanggap-tanggap at ipinagbabawal na paggamit ng aming website ("Website" o "Serbisyo") at alinman sa mga kaugnay na produkto at serbisyo (sama-sama, "Mga Serbisyo"). Ang Patakaran na ito ay isang ligal na kasunduang nagbubuklod sa pagitan mo ("Gumagamit", "ikaw" o "iyong") at ang operator ng Website na ito ("Operator", "kami", "kami" o "aming") . Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng Website at Mga Serbisyo, kinikilala mo na ang nabasa mo, naintindihan, at sumasang-ayon na sa iyo ay nakalagay sa mga tuntunin ng Kasunduang ito. Kung pumapasok ka sa Kasunduang ito sa ngalan ng isang negosyo o iba pang ligal na entity, kinakatawan mo na mayroon kang tulong na magbuklod ng nasabing entity sa Kasunduang ito, kung saan ang mga term na "Gumagamit", "ikaw" o "iyong" ay tumutukoy sa nasabing entity. Kung wala kang naturang paggamit, o kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, hindi mo matatanggap ang Kasunduang ito at maaaring hindi ma-access at magamit ang Website at Mga Serbisyo. Kinikilala mo na ang Kasunduang ito ay isang kontrata sa pagitan mo at ng Operator, kahit na ito ay elektronik at hindi mo ginagamit na nilagdaan, at pinamamahalaan nito ang iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo.

Ipinagbawal ang mga paggamit at gamit

Hindi mo magagamit ang Website at Mga Serbisyo upang makamit ang paggamit ng labag sa batas sa ilalim ng pagkakaroon ng batas, na nakakasama sa iba, o na sasailalim sa amin sa pananagutan, kasama, nang walang limitasyon, na maaaring may kaugnayan sa alinman sa mga sumusunod, na ang bawat isa ay ipinagbabawal sa ilalim ng Patakaran na ito:

 • Pagbubunyag ng sensitibong personal na impormasyon tungkol sa iba.
 • Ang pagkilala, o pagtatasa upang mangolekta, ng personal na impormasyon tungkol sa mga third party nang walang kanilang kaalaman o pahintulot.
 • Nagbabanta ng pinsala sa mga tao o pag-aari o kung hindi man ay nakakagambalang pag-uugalir.
 • Lumalabag sa intelektuwal na pag-aari o iba pang pagmamay-ari na karapatan ng iba.
 • Pagpapadali, pagtulong, o paghihikayat sa alinman sa mga pagpapaunlak sa itaas sa pamamagitan ng Website at Mga Serbisyo.

Pang-aabuso sa system

Ang sinumang Gumagamit na lumalabag sa seguridad ng Website at Mga Serbisyo ay napapailalim sa kriminal at sibil na pananagutan, pati na rin ang agarang pagwawakas ng account. Kasama ang mga halimbawa, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod:

 • Gumamit o pamamahagi ng mga tool na idinisenyo para sa pagkompromiso sa seguridad ng Website at Mga Serbisyo.
 • Sadya o pabaya na paglilipat ng mga file na naglalaman ng isang computer virus o napinsalang data.
 • Pag-access sa isa pang network nang walang pahintulot, kasama ang pagsisiyasat o pag-scan para sa mga kahinaan o paglabag sa seguridad o mga hakbang sa pagpapatotoo.
 • Hindi pinahintulutang pag-scan o pagsubaybay ng data sa anumang network o system nang walang wastong pahintulot ng may-ari ng system o network.

Mga mapagkukunan ng serbisyo

Maaaring hindi mo ubusin ang labis na halaga ng mga mapagkukunan ng Website at Mga Serbisyo o gamitin ang Website at Mga Serbisyo sa anumang paraan na magreresulta sa mga isyu sa pagganap o kung saan nakakagambala sa Mga Serbisyo para sa iba pang Mga User. Ipinagbabawal na mga aktibidad na nag-aambag sa labis na paggamit, kasama nang walang limitasyon:

 • Sinasadyang mga pagtatangka na mag-overload ang Website at Mga Serbisyo at pag-atake ng pag-broadcast (ibig sabihin, pagtanggi ng mga pag-atake sa serbisyo).
 • Nakikilahok sa anumang iba pang mga aktibidad na nagpapabawas ng kakayahang magamit at pagganap ng Website at Mga Serbisyo.

Seguridad

Kukunin mo ang buong responsibilidad para sa pagpapanatili ng makatuwirang pag-iingat sa seguridad para sa iyong account. Responsable ka para sa pagprotekta at pag-update ng anumang account sa pag-login na ibinigay sa iyo para sa Website at Mga Serbisyo. Dapat mong protektahan ang pagiging kompidensiyal ng iyong mga detalye sa pag-login, at dapat mong baguhin ang iyong password nang pana-panahon.

Pagpapatupad

Nakalaan namin ang aming karapatan na maging nag-iisa na arbiter sa pagtukoy ng kaseryoso ng bawat paglabag at upang agad na gumawa ng mga pagkilos na pagwawasto, kasama ngunit hindi limitado sa:

 • Pagsuspinde o pagwawakas ng iyong Serbisyo nang mayroon o walang abiso sa anumang paglabag sa Patakaran na ito. Ang anumang mga paglabag ay maaari ring magresulta sa agarang pagsuspinde o pagwawakas ng iyong account.
 • Hindi pagpapagana o pag-alis ng anumang nilalaman na ipinagbabawal ng Patakaran na ito, kasama ang upang maiwasan ang pinsala sa iba o sa amin o sa Website at Mga Serbisyo, na tinukoy namin sa aming sariling paghuhusga.
 • Pag-uulat ng mga paglabag sa pagpapatupad ng batas na tinukoy namin sa aming tanging paghuhusga.
 • Ang kabiguang tumugon sa isang email mula sa aming koponan ng pang-aabuso sa loob ng 2 araw, o kung hindi man tinukoy sa komunikasyon sa iyo, ay maaaring magresulta sa suspensyon o pagwawakas ng iyong account.

Sinuspinde at winakasan ang Mga account ng gumagamit dahil sa mga paglabag ay hindi muling mai-e-aktibo.

Walang nakapaloob sa Patakaran na ito ang maaaring ipakahulugan upang limitahan ang aming mga aksyon o remedyo sa anumang paraan patungkol sa alinman sa mga ipinagbabawal na gawain. Bilang karagdagan, inilalaan namin sa lahat ng oras ang lahat ng mga karapatan at remedyo na magagamit sa amin patungkol sa mga naturang aktibidad sa batas o sa pagkakapantay-pantay.

Pag-uulat ng mga paglabag

Kung natuklasan mo at nais mong mag-ulat ng isang paglabag sa Patakaran na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin kaagad. Sisiyasatin namin ang sitwasyon at bibigyan ka ng buong tulong.

Mga pagbabago at susog

Kami ay may karapatang baguhin ang Patakaran na ito o ang mga tuntunin na nauugnay sa Website at Mga Serbisyo sa anumang oras, na epektibo sa pag-post ng na-update na bersyon ng Patakaran na ito sa Website. Kapag ginawa namin, susuriin namin ang na-update na petsa sa ilalim ng pahinang ito. Ang patuloy na paggamit ng Website at Mga Serbisyo pagkatapos ng anumang naturang mga pagbabago ay dapat mabubuo ng iyong pahintulot sa mga naturang pagbabago.

Pagtanggap sa patakarang ito

Kinikilala mo na nabasa mo ang Patakaran na ito at sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon nito. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng Website at Mga Serbisyo sumasang-ayon ka na masasaklaw ng Patakarang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga tuntunin ng Patakaran na ito, hindi ka pahintulot na mag-access o gumamit ng Website at Mga Serbisyo.

Pakikipag-ugnay sa amin

Kung nais mong makipag-ugnay sa amin upang maunawaan ang tungkol sa Patakaran na ito o nais mong makipag-ugnay sa amin tungkol sa anumang bagay na nauugnay dito, maaari kang magpadala ng isang email sa amin.

Ang dokumentong ito ay huling na-update noong Abril 22, 2021